توضیحات

از آنجایی که می توان مدل موی خامه ای را به شکل های مختلف حالت داد، هم بصورت لخت و هم بصورت حالت دار به کمک بابلیس و … جزء مدل های پرطرفدار در میان جوانان و نوجوانان است و تقریبا با همه چهره ها همخوانی دارد و به چهره زیبایی خاصی می دهد و البته به صورت های مربع و گرد جذابیت خاصی می بخشد.

مدل موی خامه ای

مدل موی خامه ای