ابتدا فرق وسط سر مشتری را باز کنید ، از سمت جلوی صورت به اندازه یک سوم یا یک دوم از فرق را بصورت مثلث به سمت پیشانی جدا کنید ، این قسمت را کمی مرطوب کنید.

سر مشتری کمی بالاتر از حد نرمال باشد و چشم های مشتری حتما باید بسته باشد و همچنین مطمئن شوید پیشانی خود را بالا نینداخته باشد. سپس موها را به سمت پیشانی شانه زده و از محدوده روی ابرو یا کمی پایین تر صاف یا کمی به حالت هلال می زنیم.

مدل چتری عروسکی

دقت کنید به دلیل مرطوب بودن، موها ممکن است بلند تر  به نظر برسد و بعد از خشک شدن خیلی کوتاه شوند، بنابراین 2 سانت بلندتر از حدی که می بینید کات می کنید، می توانید نوک موها را در پایان کار پیتاژ نوکی کنید و از قیچی حرفه ای پیتاژ برای موهای پرپشت و حالت دار و یا فر استفاده کنید تا چتری ها زیباتر روی پیشانی قرار بگیرند.