آموزش هایلایت شرابی

به دوروش می توان هایلایت شرابی انجام داد . روش اول : ابتدا موها را