مدل چتری عروسکی

ابتدا فرق وسط سر مشتری را باز کنید ، از سمت جلوی صورت به اندازه