رنگ موی شرابی مناسب پوست های روشن می باشد. بهترین پایه برای رنگ های شرابی 5 و 6 است. رنگ شرابی بطور کلی به سه دسته شرابی قرمز ، شرابی بنفش  و شرابی آلبالویی تقسیم می شود.

رنگ موی شرابی

از واریاسیون بنفش برای شرابی های بنفش و از واریاسیون قرمز برای شرابی های قرمز می توان استفاده کرد تا قدرت رنگ ها را بالا برد. دقت کنید مقدار مصرف واریاسیون ها در رنگ های شرابی به ازای یک تیوپ رنگ 50 تا 60 میل حدود 10 سانت و برای یک تیوپ 100 میل حدود 20 سانت می تواند باشد، مدت مکث رنگ های شرابی روی موها حدود یک ساعت باشد و از شستن در زمان کم تر ، خودداری شود در غیر این صورت رنگ پذیری ناقص انجام می شود و با چند بار شستشو رنگ کمرنگ و بد رنگ می شود .

نکته بسیار مهم در رنگ موی شرابی ، استفاده از اکسیدان 6 درصد می باشد زیرا اکسیدان های 9 و 12 درصد باعث تخریب پیگمنت های قرمز در رنگ مو می شود . رنگ به سمت نارنجی و بد رنگی کشیده می شود . شروع کار از جلوی موها ، نتیجه بهتری دارد.

 

اگر مایل به مطالعه در مورد هایلایت شرابی نیز هستید میتوانید این مقاله را مطالعه کنید .